Verksamheter övergripande

Framtidskompassens skola är belägen längs väg 101, mot Anderslöv, och ligger i den östra delen av Vellinge kommun.

Skolan har cirka 420 elever från förskoleklass till skolår 9. Upptagningsområdet för skolan är främst Östra Grevie, Mellan Grevie, Södra Åkarp, Hököpinge och Arrie.

Skolan arbetar med åldershomogena grupper och arbetar med att försöka bibehålla sin byskolekänsla. Ingen elev ska passera förbi anonymt. Det är viktigt att vi vuxna ser eleven och att eleven känner sig sedd.

Framtidskompassen driver två förskolor, en i Arrie och en i V Ingelstad. 

Mer information kring vår verksamhet hittar du på Facebook, Twitter och Instagram.

 

Grönt

Arrie förskola

Mattisborgen: 040-68 55 448
Körsbärsdalen: 040-68 55 450
Köket: 0733-55 59 49

Månstorp förskola

Bullerbyn: 040-68 55 436
Lönneberga: 040-68 55 435
Rövarkulan: 040-68 55 434
Villa Villerkulla: 040-68 55 433
Köket: 0733-55 59 30
Förskolechef Lena Stjärna: 0733-555917

Fritidshem

På skolan finns tre fritidshemsavdelningar: Lillsjön, Mellansjön och Storsjön.

Lillsjön: 040-68 55 412 (förskoleklass)
Mellansjön: 040-68 55 413 (åk 1)
Storsjön: 040-68 55 411 (åk 2-4)

Skola

Önskar du komma i kontakt med personal inom skolan kontaktar du antingen rektor Lotta Grenter eller administrativ chef Camilla Olsson på nedanstående telefonnummer. Det går även att nå alla via e-post, förnamn.efternamn@framtidskompassen.se

Rektor  Lotta Grenter: 040-68 55 401
Administrativ chef Camilla Olsson: 040-68 55 400

Elevhälsa (specialpedagoger och resurspersonal)

Vill du komma i kontakt med elevhälsan ringer du på telefonnummer 040-68 55 416 eller 040-68 55 407.

Skolsköterska

Gunilla Holmén tfn 040-68 55 405

Fritidsgård

040-42 59 22 (kommunal verksamhet).

Skolbibliotek

tfn 040-42 59 20

Skolbibliotekarie Jesper Larsson 
jesper.larsson@framtidskompassen.se

 

Bild teckning