Årskurs 7-9

Allmänt

På vår skola strävar vi efter variation i undervisning och arbetssätt. Vi arbetar även med ämnesövergripande teman och använder olika metoder, såsom skriftliga, muntliga och laborativa.

Elever och föräldrar kan hitta aktuell information kring verksamheten på vår lärportal Schoolsoft.

Arbetssätt

Utvärdering - eleverna får kontinuerligt utvärderat sitt arbete och vår verksamhet genom matriser, tester, enkäter och samtal under avsatt tid för klassverksamhet.

Vår avsikt är att använda närområdets entreprenörer och föräldrarnas kompetens i vårt återkommande tema "Arbetsliv".

Skola - Hem

  • Genom Schoolsoft får du som förälder regelbundet information om vad vi arbetar med och vad som ska hända. Här informeras även kring våra tema.
  • Vi har föräldramöte en gång per termin
  • Utvecklingssamtal genomförs regelbundet
  • Verksamhetsråd