Årskurs 7-9

Följ våra elever i år 7 som just nu arbetar med biologisk mångfald på no-lektionerna. De har fått i uppdrag att sprida kunskap om biologisk mångfald. På deras blogg lägger de ut inlägg där de berättar om den biologiska mångfalden.

http://www.nattstad.se/naturräddarna

 

Här hittar ni samlad information som rör årskurserna sju, åtta och nio.

Information om verksamheten

På vår skola strävar vi efter variation i undervisning och arbetssätt. Vi arbetar även med ämnesövergripande teman och använder olika metoder, såsom skriftliga, muntliga och laborativa.

Elever och föräldrar kan hitta aktuell information kring verksamheten på vår lärportal Schoolsoft.

Trygghet

Skolan har ett trygghetsteam som arbetar lösningsinriktat för att alla skall känna sig trygga i skolan. Teamet har ett tätt samarbete med både personal och elever.

Föräldramedverkan/inflytande

  • Genom Schoolsoft får du som förälder regelbundet information om vad vi arbetar med och vad som skall hända. Här informeras även kring våra teman.
  • Vi har föräldramöte en gång per termin.
  • Utvecklingssamtal genomförs regelbundet.
  • Verksamhetsråd.

Vår avsikt är att använda närområdets entreprenörer och föräldrarnas kompetens i vårt återkommande tema "Arbetsliv".

Utvärdering

Eleverna kommer kontinuerligt att få utvärdera sitt arbete och vår verksamhet genom matriser, tester, enkäter och samtal under avsatt tid för klassverksamhet.

Personal

För att kontakta personal via mail: fornamn.efternamn@framtidskompassen.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs fram till klockan 08,00 via https://sms.schoolsoft.se/framtidskompassen